Formulier lidmaatschap

BABC - Belgian Association for Boardriding Competitors

Belgische Klassenorganisatie wind- en kitesurfen

De Belgian Association for Boardriding Competitors (BABC) is er voor iedereen die graag wedstrijden zeilt in de verschillende windsurf- en kite klassen. Dit lidmaatschap helpt de clubs leuke wedstrijden te organiseren op leuke watervlakken met een optimale crew. Een wedstrijd is immers zoveel meer dan wat boeien in het water droppen. 

 

Om deel te nemen aan de Belgische- en andere Kampioenschappen in de disciplines windsurfen, kitesurfen & golfsurfen dient u dus niet alleen lid te zijn van een Belgische zeil- of surfclub (o.a. omwille van de verplichte verzekering), maar ook van de BABC. Jouw bijdrage helpt dus om de wind- en kiteklassen te organiseren en te promoten, de website te onderhouden, een gevarieerde wedstrijdkalender op te stellen, bijscholingen te organiseren, enz …

 

BABC is de overkoepelende vereniging van alle boardriding klassen, betaalt jaarlijks de Belgische bijdrage aan de internationale World Sailing (ISAF) klassen en delen kennis met de regio, verenigingen en beginnende wedstrijdsurfers. Naast het beheer en uitreiking van de Belgische BEL-zeilnummers is de vzw BABC ook verantwoordelijk voor het opstellen van de BK kalender en bijhorende Notices Of Races en Racing Rules. Ook organiseren wij in samenwerking met Wind en Watersport Vlaanderen bijscholingen voor onder om onder andere nieuwe wedstrijdleiders op te leiden; zonder wedstrijdleiding is immers geen wedstrijd en staan de clubs bij in de organisatie van hun wedstrijden mede via het Regatta Support Team. 

 

 

Lidgeld per seizoen: 25.00 euro

 

 

Betaal tijdig zodat je zeker je zeilnummer niet kwijt geraakt aan iemand anders!


Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE40 7330 1200 2263 (BIC: KREDBEBB) op naam van BABC vzw, met vermelding van uw naam, voornaam & zeilnummer.

 

 

Indien u nog vragen heeft kan U gerust Johan contacteren.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Class
Membership type

DISCLAIMER
De gegevens die via dit formulier worden verzameld, worden opgeslagen in de gegevensbank van BABC vzw. Zij worden gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en om Uw lidmaatschap bij de internationale klassen te kunnen vervolledigen. Zij zullen in geen geval aan derden doorgegeven worden. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op het prive-leven, kan je inzage krijgen van de gegevens en ze desgevallend laten corrigeren.

Door verzending van dit formulier verklaart U zich akkoord met ons huishoudelijk reglement. In geval van niet betaling wordt Uw zeilnummer opnieuw beschikbaar gesteld.